Verwerkingsadviezen

ALGEMENE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN MULTIPLEX

Multiplex is sterk, solide en efficiënt, maar het gebruik ervan en de voorwaarden voor de toepassing ervan moeten voldoen aan nationale of internationale regels of normen.

  • Transport en handling

Gedurende het transport dient het triplex op een vlakke, droge en schone ondergrond te rusten. De platen dienen zodanig te worden verpakt dat wegglijden en vervorming wordt voorkomen. De zijkanten van de platen dienen te allen tijde te worden beschermd.

  • Opslag

Tijdens opslag dienen de platen altijd vlak te liggen, ook moeten zij worden beschermd tegen vocht en zonlicht en mogen niet in contact komen met de grond.  

  • Verwerkingsvoorschriften

Het is absoluut noodzakelijk dat de platen kunnen stabiliseren in de omgeving waar zij worden verwerkt, vooral indien zij worden toegepast in een langdurige vochtige of natte omgeving. Zorg er voor dat de achterzijde van de plaat kan ventileren. Houdt altijd rekening met de dimensionele maattolerantie en zorg voor dilatatieruimte tussen de platen danwel rondom het werk.

  • Bewerking

Het verdient aanbeveling om zagen, alsmede verdere bewerking en gronden in de werkplaats te doen. Bewerk het product bij voorkeur met produkten op basis van wolframcarbide, indien u een lintzaag gebruikt dienen de tanden gehard te zijn. Teneinde een perfecte zaagsnede te verkijgen is het raadzaam om de plaat met de achterzijde op de zaagtafel ( voorzien van een voorsnijmes ) te plaatsen. De kwaliteit van de zaagsnede die gemaakt is in de lengterichting van het fineer is altijd het beste.

  • Bevestiging van de platen

Het triplex dient te worden bevestigd door middel van spijkers, schroeven, nieten dan wel lijm. Bij mechanische bevestiging dienen de koppen gelijk te zitten met het plaatoppervlak.

  • Afwerking en onderhoud

Alvoren af te werken met een laklaag is het absoluut noodzakelijk om op een niet in het oog springende plaats een test te doen. Het is noodzakelijk te controleren of de afwerkingslaag en de plaat met elkaar verenigbaar zijn. Platen die als gevelbekleding worden toegepast dienen altijd overeenkomstig de lokale regelgeving te worden verwerkt. Voor plaatsing en bevestiging : zie ook het bouwbestek van de betreffende toepassing. Voor bescherming en afwerking van de zichtzijde, de achterzijde en de zijkanten van de plaat wordt een regelmatig onderhoud aanbevolen teneinde de levensduur van hout te verlengen. Hout is een natuurproduct en dientengevolge is het altijd mogelijk dat er kleine afwijkingen zijn. Dit is inherent aan hout en zijn dus geen fouten van het product.

Montage adviezen voor het verwerken van triplex

De karakteristieke waarden die nodig zijn voor de berekening van de prestaties van multiplex zijn beschikbaar op de DOP’s of in de productdocumentatie.

► Raadpleeg de technische informatiebladen van de producten Het verwerken van houtproducten in bouwconstructies is veelal onderwerp van lokale regelgeving. Voor elke verwerking adviseren wij u zich goed op de hoogte te stellen van betreffende richtlijnen.

Toepassin gen

Download de factsheeStandard referentieUitvoering
BetonbekistingUitvoering in bekistingEN 636-3, CTB-X 
Verbanden en versterking van wandenVersterking van de uitvoeringEN 12871, EN 636-3 Woningbouw en houtskeletbouw
Dakranden boeiboorden en bekleding van dakbedekking onderstructurenUitvoering in dakbekledingEN 636-3 
VloerenVloeruitvoeringEN 12871 EN 636-3Vloeren van hout of platen op houtbasis
Gevelbekleding en buitentoepassingenUitvoering van de bekledingEN 636-3Houten gevelbekleding
DakonderlaagUitvoering onder het dakEN 12871, EN 636-3Dakbedekking werkt met dragende houten elementen en op hout gebaseerde panelen met waterafstotende coatings
    

Multiplex voor de bouw