Milieu en milieukeurmerken

ECO-LABELS VOOR BOSSEN

  • PEFC™ : Programma van erkenning van boscertificaten 

Het Maritime Pine en Populier multiplex van de THEBAULT Group geniet het PEFC™-milieukeurmerk dat het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen garandeert, niet alleen vanuit het oogpunt van de bosbestanden, maar ook economisch en sociaal voor de betrokken bevolkingsgroepen.

Het PEFC™ certificaat berust op het principe van boscertificering en het certificeren van ondernemingen in de distributie van hout, teneinde zodoende het hout vanuit het bos tot magazijn te kunnen volgen. Men spreekt hier van de PEFC™ hout controleketting of keten (C.o.C.).

De productielocaties van Maritime Pine en Populier van de THEBAULT Group zijn gecertificeerd PEFC™, certificering van de chain of custody PEFC™ onder het nummer PEFC™ 10-31-663 (Qual/05-92), uitgegeven door QUALISUD op 31 mei 2013.

Download: Chain of Custody Certification PEFC™.

  • FSC® : Forest Stewardship Council

De Thebault Groep, voor haar activiteiten betreffende de fabricage van Okoume triplex in Frankrijk, heeft de keus gemaakt om het FSC® certificeringssysteem te integreren.

Een certificerings- en accrediteringssysteem dat wordt erkend door bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de duurzame ontwikkeling van bossen, FSC®-certificering identificeert houtproducten uit bossen die ecologisch geschikt, sociaal gunstig en economisch levensvatbaar zijn.

De productievestiging voor multiplex in Oloumé is FSC® gecertificeerd, FSC® chain of custody (CoC) certificering onder nummer BV-COC-112682, uitgegeven door de BUREAU VERITAS CERTIFICATION France in Parijs La Défense (92).

Download : FSC® Chain of Custody Certificering

  • EUTR

De THEBAULT-groep voldoet uiteraard volledig aan de EU-Houtverordening (EUTR) in het kader van het FLEGT-actieplan (wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw), dat gericht is op de volledige uitbanning van illegaal hout op de Europese markt.

3 eisen worden door het EUTR aan professionals gesteld: Verbod op het in de handel brengen in Europa van illegaal hout en houtproducten, Invoering van een verplichting om “met redenen omklede zorgvuldigheid” te betrachten voor uitgevende instellingen op de Europese markt, Verplichting voor alle handelaren om hun leveranciers en kopers te identificeren, met uitzondering van particulieren.

Downloaden: Certificaat van de met redenen omklede zorgvuldigheidsprocedure van de THEBAULT EUTR Groep

Beheersing van de gevolgen van de industriële activiteiten.

Afgezien van de originele certificaten registreren wij onze milieudoelstellingen en de impact van onze industriële activiteiten op het milieu.

  • Bevoorrading
  • Beheersing van de consumptie van water en energie bij de verwerking van onze producten.
  • Optimalisering van de logistieke kanalen en de effecten met betrekking tot het vervoer, de productie eenheid Solférino is gebouwd langs een spoorlijn die in de toekomst kan worden vertakt teneinde zodoende te participeren in een reductie van de invloed van de bevrachtingen op het milieu.
  • Recycling van het afval zoals schors en zaagsel.
  • Gebruik van de biomassa in de energiebehoefte van de fabrieken.

De houtbron