De houtbron

HoutAANVOER

  • Maritieme pijnbouwaanvoer

De productie locatie in Sauzé-Vaussais, en in het bijzonder die van Solférino, liggen op een eersteklas locatie in het hart van de Grenen bossen in Les Landes (Z.W. Frankrijk). Het bos van Les Landes is het grootste bosareaal van Frankrijk, met 1 800 000 hectare, ofwel 90 miljoen m3 hout op stam. Het Frans Grenen (Pinus Pinaster), ook wel “Pin de Landes “ genoemd is de belangrijkste houtsoort en beslaat alleen al ca. 2/3 van het totale bosbestand. Het zijn zogenaamde productiebossen met een doorlooptijd van ca. 50 jaar. De grondstoffen voor de triplexfabrieken die Frans Grenen produceren komen in zijn totaliteit uit de nabijgelegen bossen

Bedrijf LOGIFOR

LOGIFOR, een dochteronderneming van de groepen THEBAULT en ARCHIMBAUD, is verantwoordelijk voor een deel van de leveringen van de twee groepen Maritime Pine volgens veeleisende specificaties, waarbij milieu- en kwaliteitscriteria worden vastgesteld, waaronder de onmisbare certificering PEFC™.

  • Aavoer van Populieren

Populier is de historische essentie van de THEBAULT Group, die sinds haar ontstaan in het hart van de Marais Poitevin en haar populierenbos is ontstaan. De getransformeerde Populier is afkomstig van lokale regionale plantages, deels eigendom van de Thebault Group. Het wordt verwerkt in de vestigingen van Sauzé-Vaussais en Marigny-le-Châtel.

Bedrijf Bois Déroulés de Champagne

Bois Déroulés de Champagne is een dochteronderneming van de THEBAULT Groep die zich bezighoudt met de schillen van de populierenstamme en is opgericht in meerderheidsparticipatie met het bedrijf DROUIN. Gelegen in Marigny-le-Châtel, profiteert het van een strategische ligging in het hart van de bossen van de Grand Est.

  • De aanvoer van exotische houtsoorten

In 1999 heeft de THEBAULT groep een schilinstallatie gebouwd in Gabon. Hierdoor is de groep verzekerd van de strategische volumes die voor haar activiteiten noodzakelijk zijn. In Gabon zitten zij aan het begin van de aanvoerketen van het Okoume en is er controle op de herkomst van de exoitsche soorten. De firma THEBAULT TRANSBOIS SA, gespecialiseerd in het schillen is al sinds 10 jaar gevestigd in Owendo, in het noord westen van de Rebupliek Gabon. Deze dochtermaatschappij is de exclusieve leverancier van het Okoume fineer voor de vestiging in Magné (Frankrijk, dep. 79). Het Okoume met ca. 130 miljoen m3 op stam vertegenwoordigt een kwart van het Gabonese bosareaal, groot ca. 22 miljoen hectare (220 000 km²)
Het is een grote boom met een hoogte van ca. 50 meter en een diameter van ca. 2 meter. Het Okoume is een uitstekende houtsoort om te schillen. Het Okoume heeft een rose en uniforme kleur. Het natuurlijke groeigebied van het Okoume strekt zich uit over een zeer groot deel van Gabon.

Bedrijf THEBAULT TRANSBOIS

THEBAULT TRANSBOIS SA, een dochteronderneming die gespecialiseerd is in het schillen van okouméhout, is sinds 1999 gevestigd in Owendo, in het noordwesten van de Republiek Gabon. Deze dochteronderneming is de exclusieve leverancier van rood hout van de THEBAULT Group.

Al het hout dat door THEBAULT TRANSBOIS SA wordt gekocht van bosondernemingen die een CFAD (Concession Forestière sour Aménagement Durable) exploitatie vergunning hebben,wordt geschild in Gabon. Deze CFAD vergunning wordt afgegeven voor het Ministerie van Water en Bossen van Gabon aan welke instantie ook de kap- en grond belasting wordt afgedragen. De vrachtbrieven, die worden gecontroleerd en geparafeerd door het Ministerie van Water en Bossen, garanderen een legale herkomst van het hout.

De aanvoer van lokale houtsoorten

De Thebault groep bevordert met zijn expoitatie van volwassen stamen het herplanten van nieuwe jonge populierenbomen. Zij doet dit in samenwerking met lokale organisaties en cooperatieven.

  • Populier Prestatiecontract

De THEBAULT Group is via haar dochteronderneming BDC rechtstreeks en financieel betrokken bij een contract dat is opgesteld en voorgesteld in samenwerking met een netwerk van technische partners ten gunste van de herbeplanting van Populier in de Grand Est.

  • Plant for the Future

Op initiatief van bosbouwcoöperaties en industriëlen steunt het “Plant for the Future” Endowment Schenking herbebossing, milieueducatie en onderzoeksprojecten. Het biedt een antwoord op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de bossen en de houtindustrie in Frankrijk.

  • Charter “Merci le Peuplier”

Als ondertekenaar van het “Merci le Peuplier” charter neemt de THEBAULT Group financieel deel aan de herbeplanting van populieren om de populierenkweker bewust te maken en te helpen de uitdagingen van de herbebossing van zijn cultuurgebieden aan te gaan.

milieu en eco-labels