Certificeringen en kwaliteit

PRODUCTREGELGEVING

  • CE-MarKERING

Het certificeert de overeenstemming van producten volgens de Europese voorschriften, te weten het directief Bouwproducten nr. 92-647 betreffende de geschiktheid van het gebruik van bouwproducten.

De NEN EN normen zijn Europese normen, ontwikkeld voor toepassing van Bouwproducten volgens CE 89/106 dat de technische specifcaties reglementeert voor producten die hun bestemming hebben in bouwwerken. Verschillende van deze normen betreffen direct het triplex, andere daarentegen hebben meer betrekking op platen met hout als grondstof, of op bouwproducten zonder een exacte omschrijving. De technische merkbladen van THEBAULT triplex verwijzen naar deze normen teneinde hun karakteristieke kenmerken te benadrukken.

► Hieronder: Een overzicht van merken etc… die betrekking hebben op triplex

CE S (Structureel)

Dit betreft alle platen die een constructieve bouwkundige bestemming hebben (zoals bijv. vloeren, daken en wanden) Bovenop de algemene kenmerken van de CE regelgeving moet bij deze producten ook een aantal bruikbare karakteristieke worden aangeven t.b.v. bouwkundige berekeningen (buigsterkte, treksterkte, afschuifsterkte..) Het door de producent gecontroleerde systeem moet worden gecertificeerd door een officieel instituut en de technische waarden worden gepubliceerd onder controle van dit instituut.

Al het door de THEBAULT Groep geproduceerde triplex dat kan worden toegepast in een bouwkundige constructie is gemarkeerd volgens de CE regelgeving.

► Download: CE-certificaatstructuur, TeboPin-reeks

► Download: CE-certificaatstructuur, TeboPly-reeks

Algemeen CE (of NS Niet structureel)

Betreft het algemeen gebruik van platen die geen bouwkundige toepassing hebben. Het merk geeft een verklaring over de controle en onderzoek van een product door de fabrikant zelf. Het zegt iets over de technische karakteristieken, dit alles echter zonder tussenkomst van een officieel orgaan.

► Download: CE2+-certificaat Striktheid, TeboPin bereik

► Download: CE2+-certificaatstructuur, TeboPly-reeks

► Download: CE2+-certificaatstructuur, TeboPlus-reeks

CE 1 – Brandprestaties

Het betreft hier alle brandwerende platen die een constructieve bouwkundige bestemming hebben (zoals bijv. vloeren, daken en wanden ) Bovenop de algemene kenmerken bij deze producten (buigsterkte, treksterkte, afschuifsterkte..) moet het door de producent gecontroleerde systeem worden gecertificeerd door een officieel instituut en de technische waarden worden gepubliceerd onder controle van dit instituut. In het geval van producten die CE1 gecertifceerd zijn is dit instituut ook verplicht om de brandklasse van dit product te controleren. De producten TEBOFLAM OKOUME en TEBOPIN FLAME zijn beide brandvertragende triplexplaten en zijn CE1 gemerkt.

► Download: TeboFlam Fire Reaction Rating Report

► Download: TeboFlam CE1-certificaat van overeenstemming van de prestaties

► Download: TeboPin Flam Fire Reaction Rating Report

► Download: CE1-certificaat van consistente prestaties TeboPin Flam 

  • A+ SANITAIRE ETIKETTERING

Uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS)

Zodra ze bestemd kunnen zijn voor gebruik binnenshuis, moeten bouwproducten een sanitair label hebben over het emissieniveau van hun Vluchtige Organische stiffen (VOS) dat de gebruiker wijst op de invloed van een product op de luchtkwaliteit. De multiplex producten van Thebault Group hebben dus het laagste VOC-niveau zoals aangegeven door de letter A+ op de sanitaire etiketten van de producten.  

  • MARINE MULTIPLEX BS 1088
BS 1088 is de Britse standaard die een aantal kenmerken van multiplex voor gebruik in de scheepsbouw definieert.

De kenmerken van het multiplex TeboMarine, in de bouw 100% okoumé, bestemd voor de scheepsbouw, worden gecontroleerd door het controleorgaan FCBA.

► Download: Certificaat van overeenstemming BS 1088, TeboMarine

DE KWALITEITSMERKEN

  • Het merk NF Extérieur CTB-X

Het betreft hier een kwaliteitsmerk, als resultaat van een vrijwillige maatregel van de fabrikant, op basis van een productreferentie.

NF Extérieur CTB-X is een AFNOR certificaat dat beheert wordt door de FCBA die de door de fabrikant geraliseerde controles bewaakt. Zij verzekert de prestaties van het product, met onverwachte steekproeven, aan de hand van laboratoriumtesten. Het keurmerk reglement NF Extérieur CTB-X beschrijft het triplex met een lijmtype geschikt voor buitentoepassing, een keus van de duurzame houtsoort en een aantal karakteristieke meganische eigenschappen.

De THEBAULT Groep ondersteunt dit kwaliteits keurmerk door dit aan de zijkant dan wel op één zijde van de triplex plaat te vermelden:

► NF EXT. CTBX (F): Kwaliteitscertificaat TEBOPLY range

► NF EXT. CTBX (F): Kwaliteitscertificaat TEBOPIN range

  • KOMO Keurmerk

Het KOMO keurmerk, van kracht in Nederland, test het product overeenkomstig de technische eisen zoals omschreven in de Nationale richtlijn BRL 1705.

Zoals ook bij de Franse norm NF Extérieur CTB-X staat het keurmerk KOMO boven de kwaliteitseisen zoals die zijn gedefinieerd voor wat betreft het CE keurmerk.

► Download: KOMO-kwaliteitscertificaat

  • Het merk BFU 100

Het kwaliteitsmerk BFU 100 heeft betrekking op de eisen van de Duitse norm DIN 68705 deel 3, waarvan de gegevens door de autoriteiten worden aanbevolen bij de realisatie van bouwwerken.

De THEBAULT Groep ondersteunt het merk BFU 100 volgens DIN 68705 deel 3 door op de TEBOPIN triplex platen het certificaat nr. ÜZ-BWU03-1 14,22 te vermelden.

► Download: BFU 100 kwaliteitscertificaat, TeboPin assortiment

NF Ext CTB-X multiplex